Frekvenslista Jaktradio

Välkommen till vår frekvenslista för jakt- och friluftsradiokommunikation! Här hittar du de mest använda licensfria frekvenserna för jakt, viltvård, skogsbruk, jordbruk och friluftsliv i Sverige. De vanligaste frekvensområdena för dessa ändamål är 31 MHz och 155 MHz.

I listan nedan finns dom vanligaste frekvenserna som används inom jakt- och friluftsradiokommunikation. Frekvenslistan visar alla tillgängliga kanaler för 31 MHz och 155 MHz, dessa kanaler är också licensfria.

Räckvidden och prestandan för dessa frekvenser kan variera kraftigt beroende på antennplacering, utrustning och terräng. En så kallad kastantenn kan förbättra räckvidden.

Du kan klicka på valfri rad i listan för att se all information.

Facebook

Dela gärna frekvenslistan på Facebook

Ordlista Jaktradio

  • Jaktradio – En typ av kommunikationsradio speciellt designad för jakt och friluftsliv. Används för att kommunicera mellan jägare, hundförare och andra deltagare i jakt- och friluftsaktiviteter.

  • Kastantenn – En trådantenn med anpassad längd och som kastas upp i ett träd för att förbättra radiokommunikationens räckvidd och prestanda, speciellt i skogsmiljö.

    CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) – Ett system som används för att minska störningar från andra sändare på samma frekvens. Genom att lägga till en subton till radiosignalen kan endast mottagare inställda på samma subton höra sändningen.

  • DCS (Digital Coded Squelch) – Ett digitalt system liknande CTCSS. Istället för en kontinuerlig ton används en digital kod för att identifiera radiosignalen.

  • Uteffekt: Den effekt som en radiosändare alstrar för att skicka signalen, mätt i watt (W). Högre uteffekt kan öka räckvidden, men även förbrukningen av batteriet och risken för störningar.

Frekvenser för jakt och jaktradio
FrekvensOrtLänBenämningKanalKategoriKommentarBandModeMax UteffektKanalstegÖvrigtLicensTillagdBekräftad AktivKälla
30.93000RiksHela landetJaktradio01Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
30.94000RiksHela landetJaktradio02Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
30.95000RiksHela landetJaktradio03Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
30.96000RiksHela landetJaktradio04Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
30.97000RiksHela landetJaktradio05Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.03000RiksHela landetJaktradio06Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.04000RiksHela landetJaktradio07Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.05000RiksHela landetJaktradio08Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.06000RiksHela landetJaktradio09Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.07000RiksHela landetJaktradio10Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.08000RiksHela landetJaktradio11Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.09000RiksHela landetJaktradio12Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.10000RiksHela landetJaktradio13Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.11000RiksHela landetJaktradio14Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.12000RiksHela landetJaktradio15Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.13000RiksHela landetJaktradio16Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.14000RiksHela landetJaktradio17Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.15000RiksHela landetJaktradio18Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.16000RiksHela landetJaktradio19Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.17000RiksHela landetJaktradio20Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.18000RiksHela landetJaktradio21Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.19000RiksHela landetJaktradio22Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.20000RiksHela landetJaktradio23Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.21000RiksHela landetJaktradio24Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.22000RiksHela landetJaktradio25Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.23000RiksHela landetJaktradio26Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.24000RiksHela landetJaktradio27Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.25000RiksHela landetJaktradio28Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.26000RiksHela landetJaktradio29Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.27000RiksHela landetJaktradio30Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.28000RiksHela landetJaktradio31Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.29000RiksHela landetJaktradio32Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.30000RiksHela landetJaktradio33Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.31000RiksHela landetJaktradio34Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.32000RiksHela landetJaktradio35Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.33000RiksHela landetJaktradio36Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.34000RiksHela landetJaktradio37Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.35000RiksHela landetJaktradio38Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.36000RiksHela landetJaktradio39Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
31.37000RiksHela landetJaktradio40Jakt10-meterFM5W10 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
155.40000RiksHela landetJaktkanal 606JaktJord- och skogsbrukFM5W25 kHzFår inte användas inom svenskt inre vatten och svenskt territorialhav.LicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
155.42500RiksHela landetJaktkanal 101JaktJord- och skogsbrukFM5W25 kHzFår inte användas inom svenskt inre vatten och svenskt territorialhav.LicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
155.45000RiksHela landetJaktkanal 707JaktJord- och skogsbrukFM5W25 kHzFår inte användas inom svenskt inre vatten och svenskt territorialhav.LicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
155.47500RiksHela landetJaktkanal 202JaktJord- och skogsbrukFM5W25 kHzFår inte användas inom svenskt inre vatten och svenskt territorialhav.LicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
155.50000RiksHela landetJaktkanal 303JaktJord- och skogsbruk (Även Marin L1)FM5W25 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
155.52500RiksHela landetJaktkanal 404JaktJord- och skogsbruk (Även Marin L2)FM5W25 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
156.00000RiksHela landetJaktkanal 505JaktOBS! EJ enbart för jaktFM5W25 kHzBärbara radiosändare för landmobil trafikLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor

scannersverige.se