Frekvenslista SRBR 444 MHz

Här hittar du vår frekvenslista för SRBR 444 MHz, eller Short Range Business Radio, ibland även kallat KDR 444 MHz som är en uppsättning kanaler inom 444MHz-frekvensområdet som kan användas utan tillstånd från PTS (Post- och Telestyrelsen) i Sverige.

Dessa kanaler kan användas både analogt (FM) och digitalt (DMR). Beroende på kanalbredd (inställning i radion) finns 8, 18 eller 34 kanaler tillgängliga, där de 8 25kHz kanalerna är vanligast.

Då detta är ett licensfritt band att använda så kan man hitta lite allt möjligt på dessa frekvenser beroende på vart man bor. Räckvidden är dock begränsad och som vanligt väldigt beroende på terräng och omgivning.

Facebook

Dela gärna frekvenslistan på Facebook

Ordlista Frekvenser SRBR 444 MHz

  • SRBR – Förkortning för Short Range Business Radio, vilket är en uppsättning kanaler inom 444MHz-frekvensområdet som kan användas utan tillstånd för kommunikation inom företag och liknande verksamheter. Där det kan användas både analogt (FM) och digitalt (DMR)
  • FM – (Frekvensmodulering) är en teknik som används för att överföra information, såsom ljud och data, via elektromagnetiska vågor. FM fungerar genom att variera frekvensen på en bärarvåg i takt med signalens amplitud, vilket innebär att frekvensen på vågen ändras medan dess amplitud förblir konstant. Detta skapar en mer robust och mindre brusfylld överföring jämfört med amplitudmodulering (AM), där amplituden på bärarvågen varierar medan frekvensen förblir konstant.
  • DMR – Förkortning för Digital Mobile Radio, en digital radiostandard som används för professionell kommunikation. DMR stöder både röst- och datatrafik.
  • PTS – Förkortning för Post- och Telestyrelsen, den svenska myndighet som ansvarar för reglering och tillsyn inom post- och teleområdet, inklusive radiofrekvenser.
Frekvenser SRBR, även kallat Short Range Business Radio eller KDR 444
FrekvensOrtLänBenämningKanalKategoriKommentarBandModeMax UteffektKanalstegÖvrigtLicensTillagdBekräftad AktivKälla
444.60000RiksHela landetSRBR Kanal 101SRBRShort Range Business Radio (Kan även kallas KDR)FM2W25 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
444.65000RiksHela landetSRBR Kanal 202SRBRShort Range Business Radio (Kan även kallas KDR)FM2W25 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
444.80000RiksHela landetSRBR Kanal 303SRBRShort Range Business Radio (Kan även kallas KDR)FM2W25 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
444.82500RiksHela landetSRBR Kanal 404SRBRShort Range Business Radio (Kan även kallas KDR)FM2W25 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
444.85000RiksHela landetSRBR Kanal 505SRBRShort Range Business Radio (Kan även kallas KDR)FM2W25 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
444.87500RiksHela landetSRBR Kanal 606SRBRShort Range Business Radio (Kan även kallas KDR)FM2W25 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
444.92500RiksHela landetSRBR Kanal 707SRBRShort Range Business Radio (Kan även kallas KDR)FM2W25 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor
444.97500RiksHela landetSRBR Kanal 808SRBRShort Range Business Radio (Kan även kallas KDR)FM2W25 kHzLicensfriApril 2023April 2023Officiella källor

scannersverige.se