Att förstå ATC – Sweden Control och flygkommunikation

Sweden Control och Flygradio

Flygtrafikledningens struktur / Sweden Control

Strukturen i flygtrafikledningen kan bäst förstås genom att följa ett flygplans rutt från start till landning:

 1. TWR (Tower): När ett flygplan precis har lyft, eller precis innan det landar, är det i kontakt med TWR (Tower). Detta är kontrolltornet på en flygplats, som har ansvar för att styra all trafik på marken och i det omedelbara luftrummet runt flygplatsen.
 2. APP (Approach): När flygplanet har passerat en viss höjd och/eller avstånd från flygplatsen, tar APP (Approach) över kommunikationen med planet. Approach ansvarar för att styra trafiken in och ut ur ett tätbefolkat luftrum kring en större flygplats.
 3. ACC (Area Control Center): När planet sedan har passerat ytterligare en höjd (vanligtvis runt 10 000 till 20 000 fot, men det kan variera) och/eller avstånd, är det ACC som tar över kommunikationen med planet. Varje land eller region har sitt eget ACC, och för Sverige är detta ”Sweden Control”. ACC:er hanterar flygplan som reser genom luftrummet ovanför höjderna där Approach har kontroll.

När ett flygplan ska landa, följs samma procedur men i omvänd ordning. ACC överför kontrollen till Approach när flygplanet närmar sig destinationen och sjunker till lägre höjder, och sedan överför Approach kontrollen till Tower när flygplanet är tillräckligt nära flygplatsen.

Här hittar du vår uppdaterade Frekvenslista för Flygradio 2023.

Ordförteckning

Här är en liten ordlista över några av de vanligaste termerna och förkortningarna i flygtrafikledning och flygkommunikation:

 • ATC (Air Traffic Control): Den generella termen för de olika typerna av markbaserad flygtrafikledning som styr flygplan i luften och på marken.
 • TWR (Tower): Kontrolltornet på en flygplats, som styr all trafik på marken och i det omedelbara luftrummet runt flygplatsen.
 • APP (Approach): En del av ATC som styr flygplan när de ankommer till och avlägsnar sig från en större flygplats.
 • ACC (Area Control Center): En del av ATC som styr flygplan som reser genom ett specifikt luftrum på högre höjder. Varje land eller region har sitt eget ACC.
 • Transponder: En enhet i ett flygplan som sänder ut information om flygplanets identitet och höjd till ATC.
 • Squawk: En fyrsiffrig kod som ett flygplan sätter in i sin transponder för att identifiera sig för ATC.
Du hittar mer hos Luftfartsverket

Vanliga Frågor och Svar

 1. Vad betyder Sweden Control? ”Sweden Control” är namnet på Sveriges Area Control Center (ACC). Det är denna enhet inom Air Traffic Control (ATC) som har ansvaret för att styra och koordinera allt flygtrafik som färdas genom Sveriges luftrum på högre höjder, bortom räckvidden för de enskilda flygplatsernas kontrolltorn och Approach-kontroller. ”Sweden Control” säkerställer säkerheten och effektiviteten för flygplan som passerar över eller in i Sveriges luftrum.
 2. Vad gör ATC (Air Traffic Control)? ATC är ansvarig för säkerheten och organisationen av flygtrafiken i luftrummet och på marken. De hjälper till att förebygga kollisioner mellan flygplan, ger vägledning till piloter och ser till att trafiken flödar smidigt.
 3. Vad är skillnaden mellan TWR, APP och ACC? Dessa är alla delar av ATC som ansvarar för olika delar av luftrummet och olika faser av en flygplansflygning. TWR styr trafiken på marken och i det omedelbara luftrummet runt en flygplats, APP styr inkommande och utgående trafik till och från en större flygplats, och ACC styr flygplan som reser genom ett större luftrum på högre höjder.
 4. Vad menas med ”squawk”? ”Squawk” är termen för den fyrsiffriga kod som ett flygplan sätter in i sin transponder för att identifiera sig för ATC.
 5. Vad gör en transponder? En transponder är en enhet i ett flygplan som sänder ut information om flygplanets identitet och höjd till ATC.
 6. Vilka frekvenser används för flygkommunikation? Flygkommunikation sker huvudsakligen inom VHF-bandet (Very High Frequency), mellan 108 och 137 MHz. Olika delar av detta band är tilldelade för olika ändamål, som navigation och röst kommunikation.
 7. Vilka är huvudspråket för flygkommunikation? Engelska är det internationella språket för flygkommunikation. Oavsett varifrån en pilot eller en ATC-operatör kommer, måste de kunna kommunicera effektivt på engelska.
 8. Vem bestämmer vilken ATC-enhet ett flygplan ska prata med? ATC-enheterna själva bestämmer detta, baserat på flygplanets position, höjd och färdriktning. När ett flygplan flyger genom olika delar av luftrummet, kommer det att bli instruerat att ändra frekvenser och prata med olika ATC-enheter.
 9. Kan allmänheten lyssna på flygkommunikation? I många länder, inklusive Sverige, är det lagligt att lyssna på flygkommunikation för allmänheten, men det är olagligt att störa kommunikationen på något sätt. Det är också olagligt att använda informationen i kommersiellt syfte eller för att störa flygtrafiken.

scannersverige.se